Aanmelding Lidmaatschap Spikebikers

Volledig lid:
Na het invullen van het formulier dien je de contributie van €30,00  per jaar over te maken op rekening NL23INGB 0001467895 ten name van MC Spikebikers, Spijkenisse

Gezinslid:
Wil je een gezinslid aanmelden dan dien je de contributie van €15,00 over te maken op girorekening NL23INGB 0001467895 ten name van MC Spikebikers, Spijkenisse. 

Kosten datum van aanmelding:

  • 1 januari tot 1 april €30,00 / €15,00 (Lidmaatschap / Gezinslidmaatschap)
  • 1 april tot 1 juli €25,00 / €12,50 (Lidmaatschap / Gezinslidmaatschap)
  • 1 juli tot 1 oktober €20,00 / €10,00 (Lidmaatschap / Gezinslidmaatschap)